1. Strona główna
  2. Świat prawa
  3. Pomoc prawna
  4. Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

w magazynie

W rozumieniu prawnym jest to proces polegający na ochronie dłużnika ( firmy, przedsiębiorstwa, szpitale) przed ogłoszeniem upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami w zakresie spłaty zadłużeń oraz na zapewnieniu zaspokojenia wierzytelności wierzycieli. Otwarcie restrukturyzacji powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, a zawarcie układu z wierzycielami i jego zatwierdzenie przez sąd powoduje umorzenie egzekucji. Restrukturyzacja dotyczy przedsiębiorców, w tym rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

    W rozumieniu prawnym jest to proces polegający na ochronie dłużnika ( firmy, przedsiębiorstwa, szpitale) przed ogłoszeniem upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami w zakresie spłaty zadłużeń oraz na zapewnieniu zaspokojenia wierzytelności wierzycieli. Otwarcie restrukturyzacji powoduje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, a zawarcie układu z wierzycielami i jego zatwierdzenie przez sąd powoduje umorzenie egzekucji. Restrukturyzacja dotyczy przedsiębiorców, w tym rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

    Menu