1. Strona główna
  2. Świat prawa
  3. Pomoc prawna
  4. Odszkodowania energetyczne i służebności przesyłu

Odszkodowania energetyczne i służebności przesyłu

w magazynie

Właściciele, na których nieruchomościach istnieją linie przesyłowe mogą występować do Sądu o zasądzenie wynagrodzeń za bezumowne korzystanie i o zapłatę odszkodowań, mogą też występować o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu i zasądzenie wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu.

    Właściciele, na których nieruchomościach istnieją linie przesyłowe mogą występować do Sądu o zasądzenie wynagrodzeń za bezumowne korzystanie i o zapłatę odszkodowań, mogą też występować o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu i zasądzenie wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu.

    Menu